Улуу Пайгамбардын ыйык жолу

 

Пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы алгач ирет кыргыз тилинде, энциклопедиялык жана хронологиялык негизде жарык көрдү.

 

Бул эмгек опол тоодой Ислам аалымдарынын зор мурастарынын негизинде түзүлүп, эң кызыгы китепке камтылган окуялдарды автор жеринен изилдеп жазган.

Китептин автору белгилүү журналист Мыктыбек Арстанбек бул эмгекти Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан жана белгилүү аалым илимпоздордун текшерүүсүнөн бир нече ирет өткөргөн.

 

Натыйжада, түстүү атластар, даректүү сүрөттөр, жадыбалдар жана санжыралар камтылган 22 баптык беш жылдык эмгек даяр болду.

 

Улуу пайгамбардын ыйык жолу Ислам динин түшүнүүгө зор жардамын берет

Китепти таратууну жана сатып алууну каалагандар үчүн

байланыш телефондор: 0709 193 293

 

улуу пайгамбардын ыйык жолу афиша