Женский журнал "Ademi.kg" Айымдар журналы

Куран-тисме

Ыйман деген эмне?

Алла Тааланын адам баласына ыйгарган ныйматтарынын эң жакшысы ыйман болуп эсептелет. Адам баласы ыймандын даамын...