Женский интернет-журнал "Ademi.kg" Журнал о женщинах и для женщин

Куран-тисме

Ыйман деген эмне?

Алла Тааланын адам баласына ыйгарган ныйматтарынын эң жакшысы ыйман болуп эсептелет. Адам баласы ыймандын даамын...